วันพฤหัส, กันยายน 27, 2018

LAN CABLE COM-HUB 30M

LAN CABLE COM-HUB 30M รายละเอียดสินค้า... 1. คุณภาพขั้นสูง 2. เชื่อมต่อปลายทางฮาร์ดแวร์ทั้งหมดบนเครือข่าย Local Area Network (LAN) 3. เหมาะสำหรับใช้กับฐาน 10 Base-T, 100 Base-T และ 1000 Base-T 4.It มักใช้สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ devicessuch Ethernet อื่น ๆ เช่น, โมเด็ม...

LAN CABLE COM-HUB 10M

LAN CABLE COM-HUB 10M รายละเอียดสินค้า... 1. คุณภาพขั้นสูง 2. เชื่อมต่อปลายทางฮาร์ดแวร์ทั้งหมดบนเครือข่าย Local Area Network (LAN) 3. เหมาะสำหรับใช้กับฐาน 10 Base-T, 100 Base-T และ 1000 Base-T 4.It มักใช้สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ devicessuch Ethernet อื่น ๆ เช่น, โมเด็ม...

LAN CABLE COM-HUB 3M

LAN CABLE COM-HUB 3M รายละเอียดสินค้า... 1. คุณภาพขั้นสูง 2. เชื่อมต่อปลายทางฮาร์ดแวร์ทั้งหมดบนเครือข่าย Local Area Network (LAN) 3. เหมาะสำหรับใช้กับฐาน 10 Base-T, 100 Base-T และ 1000 Base-T 4.It มักใช้สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ devicessuch Ethernet อื่น ๆ เช่น, โมเด็ม...

LAN CABLE COM-COM 2M

LAN CABLE COM-COM 2M รายละเอียดสินค้า... 1. คุณภาพขั้นสูง 2. เชื่อมต่อปลายทางฮาร์ดแวร์ทั้งหมดบนเครือข่าย Local Area Network (LAN) 3. เหมาะสำหรับใช้กับฐาน 10 Base-T, 100 Base-T และ 1000 Base-T 4.It มักใช้สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ devicessuch Ethernet อื่น ๆ เช่น, โมเด็ม...

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT6/10M BLUE

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT6/10M BLUE คุณสมบัติ: แบรนด์ใหม่และมีคุณภาพสูง Cat.6 สายใช้สำหรับเครือข่ายการถ่ายโอนข้อมูลและสายโทรศัพท์เป็นหลัก เชื่อมต่อเครื่องพีซีเข้ากับโมเด็ม DSL / Cable, ฮับสวิตช์และเราเตอร์ เชื่อมต่อโมเด็ม Xbox เข้ากับโมเด็ม DSL / เคเบิลฮับสวิตช์เราเตอร์หรือ PS2 รองรับ...

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT6/5M BLUE

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT6/5M BLUE คุณสมบัติ: แบรนด์ใหม่และมีคุณภาพสูง Cat.6 สายใช้สำหรับเครือข่ายการถ่ายโอนข้อมูลและสายโทรศัพท์เป็นหลัก เชื่อมต่อเครื่องพีซีเข้ากับโมเด็ม DSL / Cable, ฮับสวิตช์และเราเตอร์ เชื่อมต่อโมเด็ม Xbox เข้ากับโมเด็ม DSL / เคเบิลฮับสวิตช์เราเตอร์หรือ PS2 รองรับ...

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT6/3M BLUE

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT6/3M BLUE คุณสมบัติ: แบรนด์ใหม่และมีคุณภาพสูง Cat.6 สายใช้สำหรับเครือข่ายการถ่ายโอนข้อมูลและสายโทรศัพท์เป็นหลัก เชื่อมต่อเครื่องพีซีเข้ากับโมเด็ม DSL / Cable, ฮับสวิตช์และเราเตอร์ เชื่อมต่อโมเด็ม Xbox เข้ากับโมเด็ม DSL / เคเบิลฮับสวิตช์เราเตอร์หรือ PS2 รองรับ...

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT6/2M BLUE

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT6/2M BLUE คุณสมบัติ: แบรนด์ใหม่และมีคุณภาพสูง Cat.6 สายใช้สำหรับเครือข่ายการถ่ายโอนข้อมูลและสายโทรศัพท์เป็นหลัก เชื่อมต่อเครื่องพีซีเข้ากับโมเด็ม DSL / Cable, ฮับสวิตช์และเราเตอร์ เชื่อมต่อโมเด็ม Xbox เข้ากับโมเด็ม DSL / เคเบิลฮับสวิตช์เราเตอร์หรือ PS2 รองรับ...

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT6/1M BLUE

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT6/1M BLUE คุณสมบัติ: แบรนด์ใหม่และมีคุณภาพสูง Cat.6 สายใช้สำหรับเครือข่ายการถ่ายโอนข้อมูลและสายโทรศัพท์เป็นหลัก เชื่อมต่อเครื่องพีซีเข้ากับโมเด็ม DSL / Cable, ฮับสวิตช์และเราเตอร์ เชื่อมต่อโมเด็ม Xbox เข้ากับโมเด็ม DSL / เคเบิลฮับสวิตช์เราเตอร์หรือ PS2 รองรับ...

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT5E/10M WHITE

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT5E/10M WHITE คุณสมบัติ: แบรนด์ใหม่และมีคุณภาพสูง Cat.6 สายใช้สำหรับเครือข่ายการถ่ายโอนข้อมูลและสายโทรศัพท์เป็นหลัก เชื่อมต่อเครื่องพีซีเข้ากับโมเด็ม DSL / Cable, ฮับสวิตช์และเราเตอร์ เชื่อมต่อโมเด็ม Xbox เข้ากับโมเด็ม DSL / เคเบิลฮับสวิตช์เราเตอร์หรือ PS2 รองรับ...

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT5E/3M BLUE

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT5E/3M BLUE คุณสมบัติ: แบรนด์ใหม่และมีคุณภาพสูง Cat.6 สายใช้สำหรับเครือข่ายการถ่ายโอนข้อมูลและสายโทรศัพท์เป็นหลัก เชื่อมต่อเครื่องพีซีเข้ากับโมเด็ม DSL / Cable, ฮับสวิตช์และเราเตอร์ เชื่อมต่อโมเด็ม Xbox เข้ากับโมเด็ม DSL / เคเบิลฮับสวิตช์เราเตอร์หรือ PS2 รองรับ...

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT5E/2M WHITE

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT5E/2M WHITE คุณสมบัติ: แบรนด์ใหม่และมีคุณภาพสูง Cat.6 สายใช้สำหรับเครือข่ายการถ่ายโอนข้อมูลและสายโทรศัพท์เป็นหลัก เชื่อมต่อเครื่องพีซีเข้ากับโมเด็ม DSL / Cable, ฮับสวิตช์และเราเตอร์ เชื่อมต่อโมเด็ม Xbox เข้ากับโมเด็ม DSL / เคเบิลฮับสวิตช์เราเตอร์หรือ PS2 รองรับ...

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT5E/1M WHITE

LAN CABLE LINK RJ45 TO RJ45 PATCH CORD CAT5E/1M WHITE คุณสมบัติ: แบรนด์ใหม่และมีคุณภาพสูง Cat.6 สายใช้สำหรับเครือข่ายการถ่ายโอนข้อมูลและสายโทรศัพท์เป็นหลัก เชื่อมต่อเครื่องพีซีเข้ากับโมเด็ม DSL / Cable, ฮับสวิตช์และเราเตอร์ เชื่อมต่อโมเด็ม Xbox เข้ากับโมเด็ม DSL / เคเบิลฮับสวิตช์เราเตอร์หรือ PS2 รองรับ...

LAN CABLE COM-HUB 50M ICON

LAN CABLE COM-HUB 50M ICON รายละเอียดสินค้า... ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ เร้าเตอร์ หรือโมเด็ม เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร สายแลน cat5E ความยาว 50 เมตร

LAN CABLE COM-HUB 30M ICON

LAN CABLE COM-HUB 30M ICON รายละเอียดสินค้า... ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ เร้าเตอร์ หรือโมเด็ม เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร สายแลน cat5E ความยาว 30 เมตร

LAN CABLE COM-HUB 20M ICON

LAN CABLE COM-HUB 20M ICON รายละเอียดสินค้า... ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ เร้าเตอร์ หรือโมเด็ม เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร สายแลน cat5E ความยาว 20 เมตร

LAN CABLE COM-HUB 15M ICON

LAN CABLE COM-HUB 15M ICON รายละเอียดสินค้า... ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ เร้าเตอร์ หรือโมเด็ม เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร สายแลน cat5E ความยาว 15 เมตร

LAN CABLE COM-HUB 10M ICON

LAN CABLE COM-HUB 10M ICON รายละเอียดสินค้า... ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ เร้าเตอร์ หรือโมเด็ม เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร สายแลน cat5E ความยาว 10 เมตร

LAN CABLE COM-HUB 5M ICON

LAN CABLE COM-HUB 5M ICON รายละเอียดสินค้า... ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ เร้าเตอร์ หรือโมเด็ม เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร สายแลน cat5E ความยาว 5 เมตร

LAN CABLE COM-HUB 3M ICON

LAN CABLE COM-HUB 3M ICON รายละเอียดสินค้า... ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ เร้าเตอร์ หรือโมเด็ม เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร สายแลน cat5E ความยาว 3 เมตร

LAN CABLE COM-HUB 2M ICON

  LAN CABLE COM-HUB 2M ICON รายละเอียดสินค้า... ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ เร้าเตอร์ หรือโมเด็ม เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร สายแลน cat5E ความยาว 2 เมตร

สินค้าภายในร้าน